streslab

Nasz zespół

Wykształcenie i praca

Doktor habilitowany, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Senior Research Associate w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA.

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, z wypaleniem zawodowym oraz traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegane wsparcie społeczne (czyli spostrzegana możliwość uzyskania pomocy) redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z zespołem, zajmuje się także tworzeniem i oceną efektywności psychologicznych interwencji internetowych.

Osiągnięcia zawodowe

Jego prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach (m.in. w Journal of Consulting and Clinical Psychology, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Stress and Health, Anxiety, Stress, & Coping, Journal of Nervous and Mental Disease, Military Psychology). Jest członkiem zarządu European Society for Traumatic Stress Studies.

rcieslak@swps.edu.pl

 

Powrót do góry