streslab

Wsparcie dla terapeutów wojskowych

SupportNet

Terapeuci, którzy pracują w wojsku z osobami, które doświadczyły traumy w trakcie misji wojskowej, są narażeni na wtórny stres traumatyczny. Jego symptomami są częste przypominanie lub wyobrażanie sobie traumatycznego zdarzenia, unikanie bodźców kojarzonych z traumą i zmniejszenie ogólnej reaktywności emocjonalnej oraz zwiększenie pobudzenia. Objawy wtórnego stresu mogą wpływać na zdolność do angażowania się terapeuty w proces terapeutyczny z klientami, wywoływać zdenerwowanie czy stępienie emocjonalne.

Są również związane z podwyższonym poziomem stresu czy wypaleniem zawodowym wśród osób pomagających. Jak wesprzeć wojskowych terapeutów, aby uchronić ich przed wtórnym stresem traumatycznym? Odpowiedzi na pytanie dostarcza projekt SupportNet.

Mało kto wie, że terapeuci wojskowi są narażeni na wtórny stres traumatyczny. Dzieje się tak, gdyż pomagają żołnierzom, którzy doświadczyli traumy w trakcie misji wojskowych. Jego symptomami są częste przypominanie lub wyobrażanie sobie traumatycznego zdarzenia, unikanie bodźców kojarzonych z traumą i zmniejszenie ogólnej reaktywności emocjonalnej oraz zwiększenie pobudzenia. Objawy wtórnego stresu u terapeuty mogą wpływać na jego zdolność do angażowania się w proces terapeutyczny z klientami, wywoływać zdenerwowanie czy stępienie emocjonalne. Są również związane ze podwyższonym poziomem stresu czy wypaleniem zawodowym wśród osób pomagających. Jak wesprzeć wojskowych terapeutów, aby uchronić ich przed wtórnym stresem traumatycznym? Odpowiedzi na pytanie dostarcza projekt SupportNet.

SupportNet to trzyletni (2000-2003) projekt realizowany w Trauma, Health & Hazards Center na Uniwersytecie Colorado. Finansowany został przez US Army Medical Research & Materiel Command (USAMRMC) oraz Telemedicine & Advanced Technology Research Center (TATRC).

Głównym celem projektu jest wprowadzenie pilotażowego systemu wsparcia dla osób pracujących z ludźmi, którzy doświadczyli traumy w wyniku udziału w misji zbrojnej.  Jest to możliwe dzięki badaniom nad poziomem wtórnego stresu traumatycznego (ang. secondary traumatic stress, STS) oraz wypalenia zawodowego wśród psychologów pracujących w wojsku.

Wtórny stres traumatyczny wynika z pośredniej ekspozycji na traumatyczne wydarzenia i pojawia się kiedy osoby pracujące z pacjentami z doświadczeniem traumatycznego zdarzenia są wystawione na rozległy, trudny materiał pochodzący od klientów, m.in. obrazowe historie szczegółowo opisujące walkę. Wtórny stres jest opisywany przy pomocy podobnych kryteriów, co zespół stresu pourazowego (amg.posttraumatic stress disorder, PTSD). Podstawowe symptomy wtórnego stresu to częste przypominanie lub wyobrażanie sobie traumatycznego zdarzenia, unikanie bodźców kojarzonych z traumą i zmniejszenie ogólnej reaktywności emocjonalnej oraz zwiększenie pobudzenia. Objawy wtórnego stresu mogą wpływać na zdolność do angażowania się terapeuty w proces terapeutyczny z klientami, wywoływać zdenerwowanie czy stępienie emocjonalne. Są również związane z podwyższonym poziomem stresu czy wypaleniem zawodowym wśród osób pomagających.

Dostępność wyników badań dotyczących wtórnego stresu pourazowego i wypalenia wśród specjalistów zdrowia psychicznego pracujących w wojsku jest bardzo ograniczona. Niewielu naukowców podejmuje ten temat w swojej pracy. Rozpowszechnienie analizowanego problemu przed stworzeniem projektu SupportNet było faktycznie nieznane. Brakowało nie tylko teoretycznych podstaw interpretacji zjawiska wtórnego stresu pourazowego wśród profesjonalistów pomagających wojskowym, ale również interwencji mających na celu wsparcie tych osób. Nie było wiadomo, ani jak poważny może być to problem, ani w jaki sposób najlepiej pomagać.

Projekt SupportNet został stworzony, aby wypełnić lukę w temacie wtórnego stresu pourazowego wśród specjalistów zdrowia psychicznego pracujących w wojsku.

Powrót do góry