streslab

Work-life balance

Work-life balance

Celem projektu „Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demands-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego” jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, które zasoby własne oraz partnera życiowego (np. optymizm, przekonania o własnej skuteczności) pomagają w radzeniu sobie z wymaganiami w pracy i chronią przed powstaniem konfliktu na styku pracy i życia osobistego, a także przed stresem w pracy i poza nią.

W ramach projektu realizowane są dwa badania. Uczestnikami badania pierwszego są osoby pracujące i mieszkające z partnerem życiowym co najmniej od roku, natomiast w badaniu drugim uczestnikami są pracujące pary.

Projekt jest realizowany w latach 2013-2016 w ramach grantu przyznanego Ewelinie Smoktunowicz przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu: 2012/07/N/HS6/02547). Badania są prowadzone pod opieką dr. hab. Romana Cieślaka.

Powrót do góry