streslab

Rodzina wobec wydarzeń traumatycznych

Rodzina wobec wydarzeń traumatycznych

Silnie stresujące, kryzysowe czy traumatyczne zdarzenia wywierają wpływ nie tylko na osoby bezpośrednio w nich uczestniczące, lecz także – pośrednio – na tych, którzy pozostają z uczestnikami w bliskiej relacji emocjonalnej. Grupą szczególnie narażoną na pośrednie skutki traumy są rodziny – partnerzy życiowi, dzieci, rodzice osób po doświadczeniach traumatycznych.

W tym projekcie badamy mechanizmy wpływu trudnych doświadczeń na samopoczucie najbliższych. Interesuje nas szczególnie sytuacja partnerów życiowych przedstawicieli służb mundurowych – grupy zawodowej narażonej na uczestniczenie w zdarzeniach trudnych, kryzysowych. A dokładnie to, w jaki sposób radzą sobie z wtórną ekspozycją na traumę.

Chcemy sprawdzić czy zasoby indywidualne obu partnerów, zwłaszcza przekonania dotyczące  własnej skuteczności (ang. self-efficacy), pomagają radzić sobie z efektem pośredniej ekspozycji na traumę, ograniczając rozwój negatywnych skutków, przede wszystkim wtórnego stresu traumatycznego (ang. secondary traumatic stress).

Badanie koordynuje Magdalena Leśnierowska pod opieką dr. hab. Romana Cieślaka.

 

Powrót do góry