streslab

Leczenie depresji z wykorzystaniem internetu

E-compared

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów (Wittchen i in., 2011). Jednak aż połowa mieszkańców Europy potrzebujących terapii depresji nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, do terapii opartej na badaniach naukowych lub jest narażona na długie oczekiwanie na pomoc i jej wysokie koszty.

Wyniki badań przeprowadzonych w projekcie E-COMPARED pozwolą na zidentyfikowanie norm i regulacji społeczno-prawnych związanych z terapią depresji w Polsce, porównanie ich z normami i regulacjami obowiązującymi w Europie, zaadaptowanie do warunków polskich terapii depresji z wykorzystaniem internetu oraz ocenę efektywności kosztowej i skuteczności tej terapii w porównaniu z terapią standardową. Projekt będzie też stanowił punkt wyjścia do wdrożenia na szerszą skalę w Polsce i Europie terapii depresji z wykorzystaniem internetu.

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów (Wittchen i in., 2011). Jednak aż połowa mieszkańców Europy potrzebujących terapii depresji nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, do terapii opartej na badaniach naukowych lub jest narażona na długie oczekiwanie na pomoc i jej wysokie koszty. W Polsce na depresję cierpi niemal 3 proc. osób dorosłych (EZOP Polska, 2009). Zarówno w naszym kraju, jak na całym świecie, obserwowany jest wzrost zachorowalności na zaburzenia depresyjne. Zgodnie z przewidywaniami WHO do 2020 roku to właśnie depresja ma być jednym najpowszechniej występujących zaburzeń psychicznych i jednocześnie jedną z najpoważniejszych chorób na świecie.

W odpowiedzi na ten problem powstał projekt E-COMPARED, czyli europejskie badania porównawcze nad efektywnością terapii z wykorzystaniem internetu dla osób z depresją (jeśli chcesz przeczytać więcej o różnych formach pomocy z wykorzystaniem internetu, kliknij tu).

Leczenie depresji z wykorzystaniem internetu to metoda sprawdzona za granicą

Dostępne badania pokazują, że terapia z wykorzystaniem internetu oraz inne formy pomocy psychologicznej korzystające z internetu, znane pod wspólną nazwą psychologicznych interwencji internetowych, są odpowiedzią na przeszkody związane z dostępnością pomocy psychologicznej w wielu krajach.

Co więcej, wiąże się z niższymi kosztami dla pacjenta przy zachowaniu wysokiej jakości leczenia. Dostępne badania naukowe dowodzą, że:

  • dostarczanie wiedzy za pośrednictwem internetu może być tak samo skuteczne, jak przy użyciu tradycyjnych metod;
  • psychologiczne interwencje internetowe są tańsze niż tradycyjne metody leczenia – zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym (Tate i Zabinski, 2004);
  • terapia internetowa jest równie skuteczna jak tradycyjna, ale jest od niej mniej kosztowna dla pacjenta i bardziej opłacalna dla systemu zdrowotnego, a także pozwala oszczędzić czas terapeucie (Kaltenthaler i in., 2006; Smit i in., 2011);

Badania są prowadzone w 11 krajach

Projekt E-COMPARED (European Comparative Effectiveness Research on Internet-based Depression Treatment) jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer projektu 603098). Jest to projekt interdyscyplinarny, realizowany jednocześnie w 11 krajach Europy (Holandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Portugalia i Polska). Zespół projektu stanowią liderzy badań dotyczących leczenia w zakresie zdrowia psychicznego z wykorzystaniem internetu w Europie.

Więcej o projekcie: www.e-compared.eu oraz na stronie w zakładce E-COMPARED.

loga

Powrót do góry