streslab

Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

DESMoPsI

Celem projektu jest opracowanie i wykorzystanie gospodarcze systemu do projektowania, udostępniania i ewaluacji interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych.

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPSncbir (1)

Wartość projektu: 1 387 250 PLN

Wartość dofinansowania: 1 216 531 PLN

Okres realizacji: 31 miesięcy

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TANGO.

Celem projektu jest opracowanie i wykorzystanie gospodarcze systemu do projektowania, udostępniania i ewaluacji interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych.

System DESMoPsI (Designing, Evaluating, and Sharing Mobile Psychological Interventions) będzie składał się z następujących elementów:

  • systemu zarządzania treścią (CMS, Content Management System), umożliwiającego osobom z wiedzą psychologiczną (bez konieczności posiadania umiejętności informatycznych) samodzielne tworzenie interwencji psychologicznych
  • aplikacji mobilnej, umożliwiającej udostępnianie utworzonych interwencji psychologicznych na trzech najpopularniejszych mobilnych platformach systemowych: Android, iOS oraz Windows Phone;
  • systemu ewaluacji tworzonych interwencji psychologicznych, zapewniającego kontrolę etyczności, jakości i skuteczności oferowanych oddziaływań psychologicznych

System DESMoPsI jest innowacyjnym polskim rozwiązaniem, stanowiącym odpowiedź na rozwijający się na świecie rynek oddziaływań i terapii psychologicznych wykorzystujących nowe technologie. W ramach dynamicznego rozwoju sektora E-Health powstają nie tylko złożone systemy informatyczno-komunikacyjne dotyczące służby zdrowia i opieki zdrowotnej, ale także narzędzia, które mają stymulować samozarządzanie własnym zdrowiem i dobrostanem. W wielu krajach (m. in. Holandii i Australii) standardem jest łączenie klasycznej wizyty u specjalisty z oddziaływaniami prowadzonymi za pomocą internetu. Oddziaływania psychologiczne prowadzone przez internet są w wielu sytuacjach preferowane przez klientów i pacjentów, ze względu na możliwość zachowania większej anonimowości, niższe koszty, większą dostępność i swobodę dysponowania czasem. Dostarczyciele usług zdrowotnych i firmy ubezpieczeniowe dostrzegają, że potwierdzona w metaanalizach i badaniach klinicznych efektywność oddziaływań psychologicznych prowadzonych przez internet jest co najmniej równa tradycyjnym formom oddziaływania, a jej koszty są ogólnie znacznie niższe. Wszystko to sprawia, że rynek usług psychologicznych prowadzonych przez internet oraz w oparciu o aplikacje mobilne rozwija się zarówno ze względu na presję popytu jak i podaży. System DESMoPsi, poprzez swoją unikalność i komplementarność, stanowi odpowiedź na tendencje rynku pokazujące gwałtowny rozwój rynku aplikacji mobilnych. Proponowany projekt ma na celu wykorzystanie tej niszy biznesowej.

 

Powrót do góry