streslab

Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

Celem projektu jest opracowanie i wykorzystanie gospodarcze systemu do projektowania, udostępniania i ewaluacji interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych.

Czytaj dalej

Leczenie depresji z wykorzystaniem internetu

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów (Wittchen i in., 2011). Jednak aż połowa mieszkańców Europy potrzebujących terapii depresji nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, do terapii opartej na badaniach naukowych lub jest narażona na długie oczekiwanie na pomoc i jej wysokie koszty.

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne dla osób pracujących z ofiarami traumy

Pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze, psychoterapeuci, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, żołnierze oraz personel medyczny – to grupy zawodowe, które są najbardziej narażone na tzw. wtórny stres pourazowy. Dzieje się tak, gdyż ich praca polega na udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj dalej

Rodzina wobec wydarzeń traumatycznych

Silnie stresujące, kryzysowe czy traumatyczne zdarzenia wywierają wpływ nie tylko na osoby bezpośrednio w nich uczestniczące, lecz także – pośrednio – na tych, którzy pozostają z uczestnikami w bliskiej relacji emocjonalnej. Grupą szczególnie narażoną na pośrednie skutki traumy są rodziny – partnerzy życiowi, dzieci, rodzice osób po doświadczeniach traumatycznych.

Czytaj dalej

Work-life balance

Celem projektu „Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demands-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego” jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, które zasoby własne oraz partnera życiowego (np. optymizm, przekonania o własnej skuteczności) pomagają w radzeniu sobie z wymaganiami w pracy i chronią przed powstaniem konfliktu na styku pracy i życia osobistego, a także przed stresem w pracy i poza nią.

Czytaj dalej

Pozytywne emocje w pracy

Każdy pracownik dobrze się czuje, gdy jego praca  odpowiada jego zdolnościom i potrzebom. To znaczy, że dostosowuje różne aspekty swojej pracy, tak aby było mu lepiej. To zjawisko nazywamy przystosowaniem pracy przez pracownika, który proaktywnie zmienia swoją pracę. Przeciwieństwem tej sytuacji jest projektowanie pracy przez kadrę kierowniczą, która odgórnie decyduje o sposobach wykonywania pracy, niekoniecznie wpisując się w potrzeby pracownika.

Czytaj dalej

Wsparcie dla terapeutów wojskowych

Terapeuci, którzy pracują w wojsku z osobami, które doświadczyły traumy w trakcie misji wojskowej, są narażeni na wtórny stres traumatyczny. Jego symptomami są częste przypominanie lub wyobrażanie sobie traumatycznego zdarzenia, unikanie bodźców kojarzonych z traumą i zmniejszenie ogólnej reaktywności emocjonalnej oraz zwiększenie pobudzenia. Objawy wtórnego stresu mogą wpływać na zdolność do angażowania się terapeuty w proces terapeutyczny z klientami, wywoływać zdenerwowanie czy stępienie emocjonalne.

Czytaj dalej

Powrót do góry