streslab

Narzędzi opublikowanych na stronie można używać jedynie w badawczych celach niekomercyjnych. W przypadku chęci użycia komercyjnego prosimy o kontakt z autorami narzędzia.
Bardzo prosimy o zgłaszanie wykorzystania narzędzi opublikowanych na stronie:

Zobowiązuję się do poinformowania autorów narzędzia, jego tłumaczenia lub polskiej adaptacji o wszystkich publikacjach przy powstawaniu których zostało ono wykorzystane. Zobowiązuję się do korzystania z narzędzi zgodnie z poszanowaniem praw autorskich i własnościowych, oraz do podawania informacji na temat autorów narzędzia przy jego wykorzystywaniu

Powrót do góry