streslab

 • Secondary Trauma Self-Efficacy Scale

  Autorzy: Cieslak, R., Shoji K., Luszczynska, A., Taylor S., Rogala A., Benight C.C.
  Publikacja: Cieslak, R., Shoji, K., Luszczynska, A., Taylor, S., Rogala, A., & Benight, C.C. (2013). Secondary trauma self-efficacy: Concept and its measurement. Psychological Assessment, 25(3), 917-928. doi:10.1037/a0032687
  Więcej informacji wkrótce

 • Trauma Coping Self-Efficacy Scale

  Autorzy: Benight, C.C., Shoji, K., James, L.E., Waldrep, E.E., Delanhanty, D.L., Cieslak, R.
  Publikacja: Benight, C. C., Shoji, K. James, L.E., Waldrep, E.E., Delahany, D.L., & Ceislak, R. (2015). Trauma Coping Self-Efficacy: A context-specific self-efficacy measure for traumatic stress. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, And Policy, 7(6), 591-599. doi: 10.1037/tra000045
  Więcej informacji wkrótce

 • The Firefighter Coping Self-Efficacy

  Autorzy: Lambert, J.E., Benight, C. C., Harrison, E., Cieslak, R.
  Publikacja: Lambert, J.E., Benight, C. C., Harrison, E., & Cieslak, R. (2012). The firefighter Coping Self-Efficacy Scale: measure development and validation. Anxiety, Stress & Coping, 25(1), 79-91. doi: 10.1080/10615806.2011.5673288
  Więcej informacji wkrótce

 • Work Stress and Burnout Management Self-efficacy Scale

  Autorzy: Lua H.J., Cieślak, R.
  Publikacja: Lua H.J. The Mediating Role of Work Stress and Burnout Management Self-Efficacy in the Job Demand-Resources Model[praca magisterska]. Warszawa: Uniwersytet SWPS, 2008
  Rogala, A., Smotkunowicz, E., Żukowska, K., Kowalska, M. i Cieślak, R. (w druku). Stres Pomagających: Efektywność Interwencji Internetowej dla Osóv Pracujących z Ofiarami Traumy w Obniżaniu Wypalenia Zawodowego i Wzmacnianiu Zaangażowania w Pracę. Medycyna Pracy
  Więcej informacji wkrótce

 • Psychospołeczne Warunki Pracy

  Autorzy: Widerszal-Bazyl M., Cieślak, Roman
  Publikacja: Widerszal-Bazyl M., & Cieślak, R. (2000). Monitoring psychosocial stress at work: development of the Psychosocial Working Conditions Questionnaire. International Journal Of Occupational Safety And Egonomics: JOSE, Spec NO59-70

  Więcej informacji można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 

Powrót do góry