streslab

Nasz zespół

Wykształcenie i praca

Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii (UAM, Poznań). Pracuje także jako psycholog wojskowy w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się problematyką stresu traumatycznego, zwłaszcza w kontekście osób narażonych na traumę w związku z wykonywaną pracą zawodową. Interesuje się pośrednim wpływem traumatycznych doświadczeń na osoby bliskie i całe systemy rodzinne, a także możliwościami interwencji z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Osiągnięcia zawodowe

Przygotowuje projekt badawczy dotyczący poznawczych uwarunkowań procesu radzenia sobie w sytuacji bezpośredniej i wtórnej ekspozycji na traumę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST) oraz The European Society for Research on Internet Interventions (ESRII).

mlesnierowska@st.swps.edu.pl

Powrót do góry