streslab

Nasz zespół

Wykształcenie i praca

Asystent naukowy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji w Zespole Wczesnej Edukacji. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie pracy dla korporacji krajowych oraz międzynarodowych, w tym osiem lat na stanowiskach kierowniczych.

Zainteresowania naukowe

Interesuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w internetowych interwencjach psychologicznych. Zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health.

Osiągnięcia zawodowe

Realizował projekty badawczo-naukowe w Instytucie Badań Edukacyjnych. Należały do nich: „Modernizacja aplikacji Lorem Ipsum, służącej do przeprowadzania testu TUNSS (Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym), ”Badanie rzetelności i trafności narzędzia diagnostycznego TUNSS (Test Umiejętności Na Starcie Szkolnym)”, „Indywidualne badania umiejętności na starcie szkolnym w celu oszacowania szeregu charakterystyk psychologicznych i społecznych dzieci 6 letnich predysponowanych do ADHD”, „Adaptacja Testu Pamięci Roboczej wraz z testami do badania rozwoju społeczno-emocjonalnego do standardu Platformy Testów IBE” i „Badanie Trafności i Rzetelności TUNSS i TPR – upowszechnianie testów TUNSS i TPR”. Obecnie realizuje projekt naukowy finansowany przez NCBIR: Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne.

krzenca@swps.edu.pl

 

Powrót do góry