streslab

Nasz zespół

Wykształcenie i praca

Asystent Naukowy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Tytuł doktora obroniła pracą „The Role of Personal Resources in the Context of Work-Related and Family-Related Stress”. Ma za sobą pięcioletnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji, w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym.

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się dziedziną psychologii związaną ze zdrowiem w pracy (tzw. Occupational Health Psychology), a w szczególności konsekwencjami łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. W swoich badaniach koncentruje się na roli zasobów indywidualnych oraz społecznych w radzeniu sobie ze stresem oraz wymaganiami związanymi z pełnieniem wielu ról życiowych. Szuka sposobów na praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników, zwłaszcza za pomocą nowych technologii.

Osiągnięcia zawodowe

Jest członkiem zespołu realizującego międzynarodowy projekt E-COMPARED, którego celem jest porównanie skuteczności klinicznej oraz opłacalności terapii depresji prowadzonej w sposób tradycyjny oraz wykorzystujący internet. Jest również kierownikiem projektu ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego celem jest identyfikacja zasobów indywidualnych i społecznych pomagających w radzeniu sobie ze stresem w pracy i w domu. Aktywny członek międzynarodowej społeczności skupiającej osoby zainteresowane tematyką zdrowia w pracy oraz nowymi technologiami. Regularnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach oraz publikuje wyniki swoich badań, a także dba o ich popularyzację poprzez kontakt z mediami.

esmoktunowicz@swps.edu.pl

 

Powrót do góry