streslab

Wyniki naszych badań publikujemy w uznanych czasopismach naukowych. Poniżej znajdziecie Państwo ich wykaz. W przypadku wydawnictw, które udostępniają publikowane treści, zamieściliśmy linki do tekstów.

Stres traumatyczny

 • Benight, C. C., Shoji, K., James, L. E., Waldrep, E. E., Delahanty, D. L., & Cieslak, R. (2015). Trauma coping self-efficacy: A context-specific self-efficacy measure for traumatic stress. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 7(6), 591–599. doi:10.1037/tra0000045
 • Shoji, K., Lesnierowska, M., Smoktunowicz, E., Bock, J., Luszczynska, A., Benight, C. C., & Cieslak, R. (2015). What Comes First, Job Burnout or Secondary Traumatic Stress? Findings from Two Longitudinal Studies from the U.S. and Poland. PLoS ONE, 10(8), e0136730. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0136730
 • Cieslak, R., Shoji, K., Douglas, A., Melville, E., Luszczynska, A., & Benight, C. C. (2014). A meta-analysis of the relationship between job burnout and secondary traumatic stress among workers with indirect exposure to trauma. Psychological Services, 11(1), 75-86. doi:10.1037/a0033798
 • Smith, A. J., Benight, C. C., & Cieslak, R. (2013). Social support and postdeployment coping self-efficacy as predictors of distress among combat veterans. Military Psychology, 25(5), 452-461. doi:10.1037/mil0000013
 • Cieslak, R., Anderson, V., Bock, J., Moore, B. A., Peterson, A. L., & Benight, C. C. (2013). Secondary traumatic stress among mental health providers working with the military: prevalence and its work- and exposure-related correlates.The Journal Of Nervous And Mental Disease,201(11), 917-925. doi:10.1097/NMD.0000000000000034
 • Cieslak, R., Shoji, K., Luszczynska, A., Taylor, S., Rogala, A., & Benight, C. C. (2013). Secondary trauma self-efficacy: Concept and its measurement. Psychological assessment, 25(3), 917.doi: 10.1037/a0032687
 • Cieślak, R., Żukowska, K, &, Smoktunowicz, E. (2012). Wsparcie społeczne i jego efekty. In K. Skarżyńska (Ed.), Między ludźmi…oczekiwania, interesy, emocje (pp. 86-105). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Lambert, J. E., Benight, C. C., Harrison, E., & Cieslak, R. (2012). The Firefighter Coping Self-Efficacy Scale: measure development and validation. Anxiety, Stress & Coping, 25(1), 79-91. doi: 10.1080/10615806.2011.567328
 • Cieslak, R., Benight, C. C., Luszczynska, A., & Laudenslager, M. L. (2011). Longitudinal relationships between self-efficacy, post-traumatic distress and salivary cortisol among motor vehicle accident survivors. Stress and Health, 27(3), e261-e268. doi: 10.1002/smi.1379
 • Cieślak, R. (2011). Osobowościowe i poznawcze mechanizmy regulacji w kontekście zmiennych psychospołecznych, stresu i dobrostanu In M. Marszał-Wiśniewska & J. Strelau (Eds.), Uwikłany temperament. Osobowość – temperament – środowisko (p. 147-167). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Cieslak, R., Benight, C.C., Schmidt, N., Luszczynska, A., Curtin, E., Clark, R. A. i Kissinger, P. (2009). Predicting posttraumatic growth among hurricane Katrina survivors living with HIV: the role of self-efficacy, social support, and PTSD symptoms. Anxiety, Stress, & Coping, 22, 449-462. doi: 10.1080/10615800802403815
 • Luszczynska, A., Benight, C. C., Cieslak, R., Kissinger, P., Reilly, K. H. i Clark, R. A. (2009). Self-efficacy mediates effects of exposure, loss of resources, and life stress on posttraumatic distress among trauma survivors. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1, 73-90. doi: 10.1111/j.1758-0854.2008.01005.x
 • Luszczynska, A., Benight, C. C. i Cieslak, R. (2009). Self-efficacy and health-related outcomes of collective trauma: A systematic review.European Psychologist, 14, 49-60. doi: 10.1027/1016-9040.14.1.51
 • Benight, C. C., Cieslak, R. i Waldrep, E. (2009). Social and cognitive frameworks for understanding mental health consequences of disasters. In Y. Neria, S. Galea & F. H. Norris (Eds.), Mental health and disasters (pp. 161-174). Cambridge, MA: Cambridge University Press
 • Cieslak, R., Benight, C. C. i Lehman V. C. (2008). Coping self-efficacy mediates the effects of negative cognitions on posttraumatic distress.Behaviour Research and Therapy, 46, 788-798.
 • Benight, C. C., Cieslak, R., Molton, I. R. i Johnson, L. E. (2008). Self-evaluative appraisals of coping capability and posttraumatic distress following motor vehicle accidents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 677-685. doi: 10.1037/0022-006X.76.4.677

Stres w pracy

 • Rogala, A., Smoktunowicz, E., Żukowska, K., Kowalska, M. i Cieślak, R. (2016). Stres Pomagających – Efektywność Interwencji Internetowej dla Osób Pracujących z Ofiarami Traumy w Obniżaniu Wypalenia Zawodowego i Wzmacnianiu Zaangażowania w Pracę. Medycyna Pracy, 67(2). doi: 10.13075/mp.5893.00220
 • Smoktunowicz, E., Baka, L., Cieslak, R., Nichols, C. F., Benight, C. C., & Luszczynska, A. (2015). Explaining Counterproductive Work Behaviors Among Police Officers: The Indirect Effects of Job Demands Are Mediated by Job Burnout and Moderated by Job Control and Social Support. Human Performance, 28(4), 332–350. doi: 10.1080/08959285.2015.1021045
 • Rogala, A., Shoji, K., Luszczynska, A., Kuna, A., Yeager, C., Benight, C., & Cieslak, R. (2015). From exhaustion to disengagement via self-efficacy change: Findings from two longitudinal studies among human services workers. Frontiers in Psychology, 6, 2032. doi:10.3389/fpsyg.2015.02032
 • Shoji, K., Cieslak, R., Smoktunowicz, E., Rogala, A., Benight, C. C., & Luszczynska, A. (2015). Associations Between Job Burnout and Self-Efficacy: A Meta-Analysis. Anxiety, Stress, And Coping, 1-39. doi:10.1080/10615806.2015.1058369
 • Blecharz, J., Luszczynska, A., Scholz, U., Schwarzer, R., Siekanska, M., & Cieslak, R. (2014). Predicting performance and performance satisfaction: Mindfulness and beliefs about the ability to deal with social barriers in sport. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal,27(3), 270-287. doi:10.1080/10615806.2013.839989
 • Cieslak, R., Shoji, K., Douglas, A., Melville, E., Luszczynska, A., & Benight, C. C. (2014). A meta-analysis of the relationship between job burnout and secondary traumatic stress among workers with indirect exposure to trauma. Psychological Services, 11(1), 75-86. doi:10.1037/a0033798
 • Smoktunowicz, E., Cieślak, R. i Żukowska, K. (2013). Rola wsparcia społecznego w kontekście stresu organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę. Studia Psychologiczne 51, 25–37
 • Smoktunowicz, E., Cieslak, R., & Benight C. C. (2013). Social support in times of economic stress. In A. G. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.). The psychology of the recession on the workplace (pp. 276-289). Cheltenham Glos, UK.: Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Baka, L. i Cieślak, R. (2010). Zależności miedzy stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w prace w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego. Studia Psychologiczne, 48, 5-18.
 • Cieslak, R. (2009). Social support in the work stress context. In A. G. Antoniou, C. L. Cooper, G. P. Chrousos, C. D. Spielberger & M. W. Eysenck (Eds.), Handbook of managerial behavior and occupational health (pp. 427 –435). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • Cieślak, R. i Benight C. C. (2008). Wsparcie społeczne a wypalenie zawodowe – nowe perspektywy badań. In J. Brzeziński & L. Cierpiałkowska, (Eds.), Zdrowie i choroba. Problemy diagnozy, teorii i praktyki (pp. 295-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cieslak, R., Korczynska, J., Strelau, J. i Kaczmarek, M. (2008). Burnout predictors among prison officers: The moderating effect of temperamental endurance. Personality and Individual Differences, 45, 666-672. doi: 0.1016/j.paid.2008.07.012
Powrót do góry