streslab

Naszą misją jest prowadzenie badań naukowych, które doprowadzą do trwałej zmiany społecznej w trzech obszarach.

  • Radzenie sobie ze stresem
    Realizujemy badania naukowe, których celem jest jeszcze lepsze poznanie tej problematyki oraz jej specyfiki w różnych grupach społeczno-zawodowych. Wierzymy, że dzięki naszym badaniom przyczynimy się do zwiększenia wiedzy na temat stresu w miejscu pracy oraz stresu traumatycznego, przez co wesprzemy najbardziej zainteresowanych w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
  • System ochrony zdrowia psychicznego w Polsce
    Dążymy do tego, aby system ten uwzględniał technologie internetowe, a więc psychologiczne interwencje internetowe. Obecnie w Polsce osoby chore na depresję mają utrudniony dostęp do pomocy psychologicznej. Dążymy do tego, aby terapia depresji z wykorzystaniem internetu była rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Psychoterapia
    Dążymy do tego, aby terapeuci stosowali w swojej pracy tylko te formy pomocy, których skuteczność została udowodniona naukowo (ang. evidence-based). W czasach szumu i chaosu informacyjnego, dostępności różnorodnych rozwiązań, chcemy wspierać branżę psychologiczną w procesie podejmowania jak najlepszych decyzji związanych z leczeniem pacjentów. Uważamy, że środkiem do osiągnięcia tego celu jest prowadzenie badań naukowych. Ich wyniki dowodzą skuteczności poszczególnych rozwiązań lub wskazują na płynące z nich zagrożenia.
Powrót do góry