streslab

Nasz zespół

Wykształcenie i praca

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim.

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się rolą pozytywnych emocji i przekonań o własnej skuteczności w kontekście przystosowania pracy przez pracowników. W swoich badaniach uwzględnia nie tylko perspektywę pojedynczych pracowników, ale także całych zespołów. Interesuje ją również rola zasobów w rozwoju wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę oraz praktyczne wykorzystanie wyników badań w postaci psychologicznych interwencji internetowych.

Osiągnięcia zawodowe

Jest członkiem w zespole realizującym międzynarodowy projekt E-COMPARED (European Comparative Effectiveness Research on Online Depression). Kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (w konkursie PRELUDIUM), którego celem jest zbadanie roli pozytywnych emocji w kontekście przystosowania pracy. Pracowała w zespole, który opracował pierwszą w Polsce internetową interwencję psychologiczną – Stres Pomagających. Jest członkiem The European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).

anna.rogala@swps.edu.pl

Powrót do góry