streslab

Badacze e-zdrowia spotkali się w Warszawie

ESRII

 

Nowoczesne technologie wspierają leczenie depresji, walkę ze stresem czy schizofrenią. Specjaliści i pacjenci za granicą coraz częściej doceniają możliwości, jakie stwarza e-zdrowie (E-Health), także w obszarze zdrowia psychicznego. Jednak w Polsce to temat wciąż mało znany. O wykorzystaniu nowych technologii do poprawy zdrowia i samopoczucia rozmawiali w Warszawie w dniach 17-18 września naukowcy i praktycy z całego świata.

W czasie dwudniowej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie SWPS (ul. Chodakowska 19/31) w Warszawie, zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt wystąpień poświęconych e-zdrowiu psychicznemu. Przedstawili je psycholodzy, psychoterapeuci, naukowcy – eksperci w dziedzinie e-zdrowia. W swojej praktyce i badaniach używają programów i interwencji wykorzystujących internet, urządzenia mobilne, gry cyfrowe czy wirtualną rzeczywistość.

Za granicą pomoc psychologiczna online jest refundowana
– W Polsce rozwiązania z dziedziny e-zdrowia są nadal mało znane, ale w Europie Zachodniej pozytywne doświadczenia z pomocą psychologiczną online spowodowały, że jest ona refundowana z budżetu państwa lub przez ubezpieczyciela, np. w Holandii i Wielkiej Brytanii. W tych krajach rekomenduje się ją, jako metodę równorzędną z tradycyjnymi terapiami. Poza tym jest ona często krótsza i tańsza dla podatników – mówi prof. Roman Cieślak z Uniwersytetu SWPS, badacz z dziedziny e-zdrowia i koordynator wydarzenia.

Profesor zwraca uwagę na to, że w wielu krajach prowadzi się badania nad internetową pomocą dla pacjentów cierpiących z powodu różnych problemów, w tym: konsekwencji wykorzystania seksualnego (w Holandii), schizofrenii (w Australii), myśli samobójczych (w Stanach Zjednoczonych), skutków doświadczeń traumatycznych (w Stanach Zjednoczonych, Australii, Holandii i Niemczech). – Wyniki wszystkich tych badań pozwalają przewidywać, że już niedługo pomoc psychologiczna online będzie powszechna, również w przypadku poważnych zaburzeń psychicznych – przekonuje naukowiec.

Autorytety w badaniach dotyczących e-zdrowia
Wśród prelegentów pojawią się m.in. prof. Gerhard Andersson z Uniwersytetu Linköping w Szwecji, który jest jednym z najbardziej aktywnych oraz uznanych na arenie międzynarodowej badaczy i propagatorów nowych technologii w interwencjach psychologicznych oraz prof. Heleen Riper z VU University Amsterdam i GGZinGeest z Holandii – prekursorka badań w dziedzinie e-zdrowia.

European Society for Research on Internet Intervention i Uniwersytet SWPS
Organizatorem konferencji “Internet Interventions for People and for Science” jest European Society for Research on Internet Intervention i Uniwersytet SWPS. Dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS, przewodniczący komitetu organizacyjnego, jest liderem zespołu badawczego (StresLab), który zajmuje się problematyką e-zdrowia psychicznego. Zespół bada i tworzy koncepcje zapobiegania oraz leczenia zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem technologii internetowych. Naukowcy z SWPS biorą mi.in udział w programie E-COMPARED, czyli „Europejskich badaniach porównawczych nad efektywnością terapii z wykorzystaniem internetu dla osób z depresją”.

Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz jego program dostępne są na stronie konferencji.

Powrót do góry